Steun ons en help Nederland vooruit

  Bertje van Stiphout

  #1

  Zet zich in voor:

  Na jarenlange werkervaring bij de lokale overheid, mijn politieke ervaring binnen d66 bij verschillende
  gemeenten, als jurist bestuurs-en staatsrecht en door mijn bestuurlijke ervaring binnen de overheid weet
  ik als geen ander dat:
  Politiek bedrijven een vak is, je eigen geluid laten horen visie en lef vergt, je staande houden in de
  politieke arena om stevigheid, behendigheid en incasseringsvermogen vraagt en dat voor het werven en
  behouden van mensen voor de partij je moet beschikken over de kracht tot verbinden en
  enthousiasmeren.
  Ik ben hierin door al mijn ervaring getraind.
  Het bestuurlijke proces waar Nuenen nu in zit brengt onzekerheden met zich mee. Vragen die
  beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld: Op welke wijze kan Nuenen haar bestuurlijke toekomst het
  best vormgeven, hoe kan Nuenen het best bijdragen aan een sterke regio, welke voorzieningen moet
  Nuenen behouden en welke kunnen het best regionaal gedeeld worden? Een proces dat me boeit, waar ik
  in thuis ben en waarin ik met name het D66 geluid zal laten horen en D66 actief, zichtbaar en hoorbaar
  een bijdrage zal leveren.
  Kern van mijn politiek handelen is belangen van alle burgers onder ogen zien bij het nemen van besluiten.
  Leidraad voor mijn handelen zijn de kernwaarden en doelstellingen van D66.
  We moeten een aansprekend en aanstekelijk geluid laten horen, gericht op Nuenen en de regio.
  Daarvoor moeten we buiten de gebaande paden denken, onderzoeken over grenzen heen, niet blind zijn
  voor veranderingen en op zijn tijd reflecteren. Mensen mobiliseren vanuit het positieve, denken in kansen
  en uitdagingen met oog voor de realiteit.
  We moeten in debat niet bezig zijn met het elkaar vliegen afvangen of denigrerend zijn. Burgers zitten
  daar niet op de wachten. Het moet gaan over de inhoud en discussies worden gevoerd op basis van
  respect.
  Hiervoor is nodig dat we intern in de partij actief bezig zijn met de inhoud en elkaar hierin inspireren.
  Hier ontstaat het geluid naar buiten. Dit proces wil ik graag aanjagen.

  Lees meer

  Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

  D66 krijgt het voor elkaar.

  Stem 21 maart

  D66

  Voorwoord lijsttrekker