Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2020

Motie Ontsluiting N-W

 

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2020
Agendapunt Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp Ontsluiting Nuenen-West
Indienende fractie(s) W70, D66, CDA, VVD en Combinatie

 

De raad van de gemeente Nuenen in vergadering bijeen op 28 mei 2020,

gelet op dat:

 • mede naar aanleiding van de Webinar gegeven door het college de gemeenteraad de urgentie en de problematiek van de ontsluiting van Nuenen-West heeft begrepen.
 • vanuit meerdere partijen van de raad het initiatief gekomen is om bij elkaar te komen op 22 mei 2020 opzoek naar een consensusmodel.

overwegende dat:

dit constructief overleg van alle fracties de volgende uitgangspunten heeft opgeleverd:

 • Leefbaarheid
 • Veiligheid van de fietsers

als oplossing er door een meerderheid de volgende richtlijnen zijn geformuleerd:

 • De Opwettenseweg blijft open voor gemotoriseerd verkeer
 • De Opwettenseweg blijft een 30 km weg
 • In het bestemmingsplan Nuenen-West wordt een fietsroute ontwikkeld die een logische verbinding vormt tussen Nuenen en Eindhoven
 • De Opwettenseweg blijft beperkt beschikbaar voor fietsers (bestemmingsverkeer)
 • Geen extra verkeersbewegingen op de Geldropsedijk
 • Geen openstelling van de busbanen naar A270
 • Aanpassing van de Meijerijlaan vanaf de rotonde Geldropsedijk naar de Opwettenseweg, met een voet- c.q. fietspad

Draagt het college op

Een voorstel uit te werken met bovengenoemde uitgangspunten en dat gezien de urgentie voor 1 september of eerder af te stemmen met de raad. Waarna er een traject opgestart kan worden met alle belanghebbenden.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

W70
Dhr. Van Leeuwen Dhr. Koenen Dhr. Vereijken Dhr. Swinkels
W70
Dhr. Geven Dhr. Post
VVD
Mevr. Tesser Dhr. Spijkerman Dhr. Bonnier
GroenLinks
Mw. Wieringa Dhr. Pijnacker Hordijk
PvdA
Dhr. Wesenbeek Dhr. Thomassen
D66
Mevr. Van Stiphout Mevr. Coolen
CDA
Dhr. Groothoff Dhr. Meijvis
NN
Dhr. Kranen
Combinatie
Mevr. Donkers

 

Deze motie werd in de raadsvergadering van 31 oktober 2019 aangenomen/verworpen
met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.De griffier