Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2020

Startersleningen: alle jongeren zijn welkom in Nuenen

In de raadsvergadering van 6 juni stemde een meerderheid van de raad voor een starterslening aan jongeren tot 35 jaar. Bovenop op de hypotheek bestaat de mogelijkheid om een aanvullende lening van maximaal €40.000 te verkrijgen. De noodzakelijke support om de woningmarkt voor jongeren toegankelijk en duurzamer te maken en mensen aan Nuenen te binden. Een initiatief dat we als D66 van harte toejuichen!

Echter, besloot een meerderheid van de raad om een zogenaamde ‘bindingseis’ op te nemen. Kortweg: men moet minimaal 1 jaar zelfstandig in een Nuenens huurhuis wonen, of bij ouders inwonend zijn, of na een studie terug willen keren naar Nuenen.

Discriminatie

De lening wordt door het raadsbesluit alleen beschikbaar voor mensen met een ‘sociale binding’ met Nuenen. Een drempelverhogend besluit dat discriminerend werkt. Werkende jongeren die geen huurhuis in Nuenen konden bemachtigen en daarom nu elders wonen, worden uitgesloten van deze regeling. Daarnaast is het de vraag of je als gemeente wilt doen aan deze vorm van inkomenspolitiek. Voor zowel mensen die voldoen aan de bindingseis – zij moeten dit gaan aantonen – als mensen die niet voldoen aan de eisen: zij zullen Nuenen niet overwegen als vestigingsplaats. Afgezien van de rationele argumentatie verwerpen wij het bevoordelen (‘alleen Nuenenaren’) of uitsluiten van mensen (geen werkende jongeren) zoals W70, VVD en de Combinatie met deze verordening nu doen.

Toetsing & juridische houdbaarheid

Naast onderscheid maken tussen mensen is de toetsing een bureaucratisch vehikel van jewelste en daarmee duur en tijdrovend. De keuze voor een dorp waar je wel met open armen ontvangen wordt is dan gemaakt. We faciliteren de groei van onze buurgemeentes. Dit besluit leidt op de langere termijn tot bevolkingskrimp of, in ieder geval, geen groei. Tevens ontraadt de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – de leningverstrekker) een bindingseis, omdat de juridische houdbaarheid wordt betwijfeld in relatie tot het recht van vrije vestiging uit de Huisvestingswet. Dat verhoogt de kans op een rechtsgang voor de gemeente indien een aanvraag afgewezen wordt.

Effecten & Doorstroming

Uit onderzoek (Economisch Instituut voor de Bouw – EIB red.) blijkt al langer dat bindingseisen niet werken als het gaat om doorstroming en nieuwbouwproductie voor woningkopers van ‘buiten’. Kortom, met deze eisen lijkt Nuenen zich een strop om de nek te hangen: beperktere instroom van een gewilde, jonge, groep mensen. Dit is onwenselijk omdat Nuenen te maken heeft met dubbele vergrijzing: de groep ouderen groeit en de jongeren trekken weg.

Geen bindingseis – alle jongeren zijn welkom

Als D66 zijn wij voor startersleningen. Maar dan wel voor alle starters! We moeten juist blij zijn met jonge mensen die in onze gemeente een toekomst willen opbouwen. Dat is goed voor onze bedrijven, dorpsontwikkeling en de toekomstbestendigheid van ons dorp. Daar passen geen drempels bij in een gemeente die qua vergrijzing flink in de penarie zit.

D66 fractie Nuenen c.a