Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2020

Verspilling van Gemeenschapsgeld

D66 roept het college van B&W op niet langer door te gaan met de dure toekomstvisie voor Nuenen c.a., maar te investeren in een goede omgevingsvisie die scherpe keuzes maakt en gebaseerd is op input van onze inwoners.

Alle gemeenten zijn bij wet verplicht een omgevingsvisie op te stellen. In Nuenen c.a. zijn we hier al voortvarend mee aan de slag gegaan en het is de verwachting dat deze visie eind 2020 in de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De omgevingsvisie gaat integraal over alle thema’s die belangrijk zijn voor onze gemeente.  De omgevingsvisie bepaalt wat onze opgaven zijn en met wie, waarom en hoe we samenwerken. Op voor onze inwoners belangrijke thema’s zoals wonen, duurzaamheid, jongeren, onderwijs en samenwerking in de regio Brainport geeft de omgevingsvisie straks een beeld. Allemaal vragen en antwoorden in de context van bestuurlijk en organisatorisch Nuenen c.a. Met het vaststellen van de omgevingsvisie kun je een breed gedragen beleid voor de toekomst maken. Dat maakt het bijzonder werkbaar. Met de omgevingsvisie komt er bovendien een duidelijk meetbaar resultaat waarin verantwoordelijkheid wordt genomen

Samen met inwoners

De nieuwe omgevingsvisie wordt samen met bewoners en ondernemers opgesteld. Dit is wat ons betreft een voorwaarde voor uitvoerbaarheid van een toekomstbeeld. Hoe zien we ontwikkeling van Nuenen c.a. als dorp? Wat moeten we zijn en voor wie? Bijvoorbeeld voor jongeren en jonge gezinnen aangezien Nuenen last heeft van dubbele vergrijzing: De jeugd vertrekt en we hebben meer (oudere) ouderen.  Onze inwoners en ondernemers kunnen hierover mee denken en mee bepalen hoe de toekomst van Nuenen c.a. eruit komt te zien. In het traject van de omgevingsvisie is hier de ruimte voor. Wij vinden dit als D66 belangrijk, uiteindelijk zijn wij er als raad voor hen.

Toekomstvisie College van B&W

Na de uitslag van het referendum vorig jaar heeft de gemeenteraad het Nuenens college de opdracht gegeven om onderzoek te doen op welke wijze Nuenen c.a. zelfstandig kan blijven en in welke samenwerkingen. In de gemeenteraadsvergadering van 12 december jl. is de Toekomstvisie ‘Nuenen dat is thuis” gepresenteerd. Het college geeft aan dat dit een ‘tussenstap’ is. D66 vindt het resultaat teleurstellend en geen antwoord geven op de onderzoeksopdracht van de raad.

Het college geeft aan nog niet te weten hoe het onderzoek nu precies verder gaat, maar vraagt wél 15.000 euro om dat uit te zoeken. Helaas heeft een krappe meerderheid van de raad besloten dit geld tóch uit te geven terwijl dat niet nodig is omdat er al gewerkt wordt aan de omgevingsvisie.

De Toekomstvisie ‘Nuenen dat is thuis’ is opgesteld door het college, 4 Nuenense experts en 4 raadsleden.  Dit kleine clubje beantwoordt in de toekomstvisie de vraag wat Nuenen c.a. als dorp zou willen zijn. Een vraag die wat D66 betreft niet door een klein clubje beantwoord moet worden, maar juist aan al onze inwoners en ondernemers moet worden gesteld. Wat vinden zij, hoe moet Nuenen c.a. nu zijn en in de toekomst? De tijd heeft ons ingehaald. In plaats van de toekomstvisie, beschikt de gemeente inmiddels over een uitstekend instrument, te weten de omgevingsvisie.

Waarom dan nóg een aparte toekomstvisie en onnodig veel gemeenschapsgeld uitgeven?

Aan de slag!

D66 stelde de raad via een amendement voor om niet langer door te gaan met een dure toekomstvisie, maar te investeren in een goede omgevingsvisie die scherpe keuzes maakt. Deze moeten gebaseerd zijn op input van burgers aan de hand van de juiste instrumenten en structuur. Geïnitieerd door de gemeenteraad, uitgevoerd door het college. Alleen dan is een visie werkbaar. Meer woningen voor jonge mensen, inzet op duurzaamheid, mobiliteit, faciliteiten op sportgebied die toegankelijk zijn voor jongeren en ouderen, betaalbare zorg en toegang tot onderwijs.

Wij blijven ons hiervoor inzetten!

 

D66 Fractie Nuenen